Lettre à Marc Coucke de la part de Hilde…et collection de photos de la pollution causée par son développement. (face à une nature préservée)

Partageons !

La lettre originale est en NL.
La traduction est de Marc Blasband et Bernard Adam avec l’accord de Hilde

Cet article sera diffusé sur Twitter, Linkedin et Facebook
Photos sont de Hilde


Bonjour Marc ,

 

Reeds vele jaren wou ik aanbellen bij de nieuwe poort aan de Rue d ‘Andenne 16 en de Chp des hêtres .

Niet alleen omdat ik daar een tijdje camelot-gewijs  gewoond heb,

maar vooral  omdat ik de nieuwe eigenaar wel eens wou ontmoeten en hem enkele vragen stellen .

Helaas is het opgekuiste pand nu onbewoond, vide…

Daarom dit late schrijven ,mijnheer Coucke Marc.

 

Ik was pas verhuist naar Rue des Renoncules ,6940 Barvaux of het deprimerende nieuws bereikte me

, dat Coucke de golf had gekocht .

Mijn vrienden en familie reageerden ..”.dien achtervolgt jou , pas maar op ”

 

Maar dat doet allemaal niet meer terzake .

Wat wel van grootste belang is  ,is dat mijnheer Coucke

Als keizer , empereur de Durbuy in razend tempo zijn macht ,geld en domeinen uitbreidt .

Wie kan  nog volgen ?

We zien de oude gezonde bomen verdwijnen ,

parkings komen aangedonderd ,

de reuzegebouwen staan er in een flits ,

wegen, bruggen en tunnels à volonté maar op verkeerde plekken,

wilde bloemen verdwijnen  ,

tekort gesnoeide struiken , vluchtende vogels,

overal beton ;beschermde gevels worden onverwijld gedemoleerd.

Coucke laat zijn sporen na , domein Hotemme ,  de Golf en golfen ,

Tomorrowland vol plastic planten ,waar je nog steeds n massas plastiek partiekels vindt overal .Lawaaierige coronafeesten ,3 maanden lang de wet omzeilen.

 

Ik vraag me af of een 6 jarige studie antropologie, kllimaatwetenschappen , biodiversiteit , ecologische tuinbouw ,  permacultuur , plantkunde , een beter idee is voor iemand die  geld en beurzen telt .(ipv  de vogels , vlinders ,insecten,  bomen bescherming)

Met liefde en respect

… voor wat elke seconde bedreigd wordt , vernietigd wordt ,

deze prachtige provincie Luxembourg !

 

https://www.dekrantenkoppen.be/detail/1105741/Coucke-investeert-in-waterzuivering-We-hadden-niet-veel-tijd-nodig-om-hem-van-ons-project-te-overtuigen.html

Beneden aan de golf , een klein stukje onbetreden natuur , waar nog wilde orchideeén soorten ‘mogen ‘ bloeien ,

waar nog bevers mogen zwemmen (indien nog wat water )

waar nog een hertje , of een everzwijn komt (indien niet doodgeschoten).

Een vijver die nog net niet zoals de andere vijvers daar , vol nitraten en stikstof doemt .

Maar helaas , wel bedreigd wordt , elke dag , vele jaren .

Is het niet omwille van de pesticiden en ander rotzooi dat gebruikt wordt om het grastapijt te cultiveren ,dan wel en vooral ook omdat het waterzuiveringssttationneke van de golf het laat afweten ,

er wordt niet naar gekeken , het functioneert niet en het interesseert niemand .

Vele jaren werkt er niet zoveel op de golf , buiten de kassa’s in het clubhuis  , de aandacht voor  autos en parkings ,

Het veelvuldige KAPPEN van jonge gezonde bomen in de rand van de golf  (voor de gites?) ,

Een plek waar vogels mogen nesten , bambiekes schuilen, de natuur zich herstelt , de mens zelden komt:: VERDWIJNT;

de onvergunde jacht midden op de golf , overdag en s avonds ???

Hoe komt dat ?

De mooie randen van deze golf ademen nog enigszins wat gezond evenwicht uit maar helaas niet lang meer.

 

Mijn vraag over  Uw  toekomstige bouw- en groei planning ,immer , immer, immer groei;

want ook in de media   wordt u afgeschilderd als de vlaamse en waalse top ondernemer, een voorbeeld voor elk en ieder; een standbeeld centrum Durbuy waard.

Zolang ondernemerschap helpt en bijdraagt tot herstel en reservatie van natuur en gezondheid , tot het weer gezond maken van ons leefmilieu ,met kennis van zaken, door specialisten natuurlovers;  heb ik geen vragen .

Maar bij uw ondernemingsschap heb ik enkel maar vragen en twijfels ,

hoe meer ik Rome , de golf , Hotemme etç ,etç  opzoek , des te gefrustreerder ik mij , samen met vele anderen, ; voel.

Vele vragen , twijfels ,boosheid en schaamte (in uw plaats) komt dan op.

Waarom?

 

Ik begrijp niet hoe men zich zo arrogant kan gedragen , in wallonie ,waar vele van uw businesspartners separatisme en rechtse  vlaamse belangen voorgaan .

Waar men de waalse inwoners uitlacht en bestempelt als luierikken ???

Je moet maar durven !!!

Hier alles komen opkopen , vervuiling , vernietiging natuurhabitat aanrichten en dan respectloos zich als een  koloniaal emperor gedragen ?  Dan nog met Bourgeois subsidies profiteren en de waalse mensen beschuldigen van profiteurs?

Je ne comprend pas ms Couck.

 

Ook in uw Rome avonturenpark loopt het de spuigaten uit met milieuregels en achterpoortjes vindingrijkheid , de eeuwige trukken van de foor om allerlei schimmige constructies op te zetten om complete verwarring te veroorzaken . Uw vele advocaten en  economen verdienen vast–goed ! Ze zijn zo slim dat men u nooit iets ten laste kan leggen , nietwaar?

Trouwens , de golf hoort bij het beschermde Geo Famenne gebied , een kalkrijk schist strook , die uitzonderlijke unieke waardevolle fauna en flora beschermen zouden moeten ? Wie het met de voeten treedt , is strafbaar! Maar daar hebt u vast een stokje voorgestoken , nietwaar?

 

Ik zou nog uren kunnen doorgaan met opsommingen wat hier in het waalse Durbuy allemaal  wordt verpatst en beklonken , opgekuist en genettoyeerd , gebouwd en betonneerd .etç etç ….kortom vernietigd , door mensen die enkel geldwaarde behoeven.

Zonder rekening te houden met de plaatselijke bevolking , met wat zij vragen voor natuurrespect , voor respect uberhout, met OPRECHTE aandacht voor hun verhaal en bezwaren.

 

Ik besef ook , mijnheer Coucke , dat u het niet makkelijk heeft ,

dat uw vrouwtje en uw dochter “” wedstrijdje opbrengsten chalets “”moeten spelen ,

dat u  belangloos vrijwillige asielzoekers aan het werk wil helpen ,

dat u de werkloosheid in vlaanderen  wil aanpakken ,

alle subsidiebronnen wil aanboren , Europese en federale ,

alles onder het credo dat u de Waalse economie dient

en terugpakt dat vlaamse belastings percentje voor Belgie.

 

,terwijl onze planeet naar de filistijnen gaag en ieder die daarover bezorgd is door u en uw businessvriendjes ‘groene’ extremisten genoemd worden .

 

Ik besef dat mijn prekerige stijl niet erg populair is Marc,

Ik hoop vooral dat de essentie overkomt , ik ben bezorgd en voel me verbonden met deze prachtige provincie Luxembourg , een schat , paradijs aan biodiversiteit , goede lucht , bronnen ,Nature Sauvage .

Maar hoelang nog?

Ik droom ervan: de ganse provincie wordt 1 groot natuurreservaat met strenge wetten om al dat prachtigs dat er nu nog is ,te beschermen.

Niet zoals in vlaanderen waar ik alles heb zien verdwijnen gedurende 65 jaar , mijn leeftijd.

Is dat wat u wil Marc ? voor de walen hetzelfde ?

 

Tijd voor verandering mijnheer Coucke ,

Mijn excuses voor mijn misschien botte stijl van schrijven maar ik verwoord en spreek wat ik hoor en zie .

En ik ben blij en opgelucht dat ik het eindelijk mag opschrijven en hoop dat u er begrip kan voor opbrengen .

Dank bij voorbaat voor uw begrip ,

Succes met uw 6 jarige studies natuurkunde

Uit harte,

 

Hilde V.L.

 

Traduction FR

 

Bonjour Marc,

 

Pendant de nombreuses années, j’ai voulu sonner à la nouvelle porte de la rue d’Andenne 16 et du Champ des hêtres.

Non seulement parce que j’y ai vécu pendant un moment, mais surtout parce que je voulais rencontrer le nouveau propriétaire et lui poser quelques questions.

Malheureusement, le bâtiment, nettoyé, est maintenant inhabité, vide…

Par conséquent, cette écriture tardive, M. Coucke Marc.

 

Je venais d’emménager rue des Renoncules, 6940 Barvaux ou la triste nouvelle m’est parvenue, que Coucke avait acheté le golf.

Mes amis et ma famille m’ont fait peur et cela me poursu: faites attention …

 

Ce n’est pas très grave..

Ce qui est important, c’est que Marc Coucke, l’empereur de Durbuy, étend rapidement son pouvoir, son argent et ses domaines.

Personne ne peut le suivre.

Les vieux arbres sains disparaissent, des parkings apparaissent sans prévenir, des routes, des ponts et des tunnels à volonté.
Parallèlement, les fleurs sauvages disparaissent, les arbustes et les arbres sont trop taillés, des oiseaux disparaissent.
Partout, il y a du béton.
Les immeubles classés sont rasés.

Marc Coucke laisse sa marque: domaine de Hotemme, le Golf (et les golfs), Tomorrowland et ses massifs de plantes en plastique (vous pouvez encore trouver des traces de déchets de plastique partout).
Des fêtes Corona bruyantes contournent la loi pendant 3 mois.

 

Je me demande si six ans d’études en anthropologie, sciences du climat, biodiversité, l’horticulture écologique, permaculture, et botanique, sont une bonne idée pour quelqu’un pour qui ne compte que l’argent et ses biens (plutôt que les oiseaux, les papillons, les insectes, la protection des arbres et des Humains).

Avec amour et respect.

Car ce qui était menacé, est détruit chaque seconde dans cette belle province du Luxembourg!

 

https://www.dekrantenkoppen.be/detail/1105741/Coucke-investeert-in-waterzuivering-We-hadden-niet-veel-tijd-nodig-om-hem-van-ons-project-te-overtuigen.html

 

En bas sur le golf, un petit morceau de la nature immaculée, où les orchidées sauvages peuvent fleurir, où les castors sont autorisés à nager (lorsqu’il y a de l’eau) où un chevreuil ou un sanglier peut se promener (s’il n’est pas abattu).
Un étang qui n’est pas encore comme les autres, plein de nitrates et d’azote.
Mais hélas, il est également menacé.

Ce n’est-ce pas à cause des pesticides et autres saloperies qui sont utilisés pour cultiver le tapis d’herbe, mais c’est surtout, parce que la station d’épuration des eaux usées du golf rend l’âme.
Elle n’est pas entretenue, elle ne fonctionne pas mais cela ne vous intéresse pas.

Pendant de nombreuses années, le golf est resté confidentiel.
Peu de bruit en dehors des caisses enregistreuses du club house.
L’importance donnée à la voiture et aux parkings a engendré des coupes fréquentes de jeunes arbres sains aux abords du golf (pour les gîtes?).
Ce sont les endroits où les oiseaux trouvent à nicher, à abriter leurs jeunots, où la nature s’ établit et où l’homme vient rarement, qui disparaissent.
(Une chasse non autorisée au milieu du golf, le jour et le soir?)

Comment est-ce possible ?

Les beaux abords de ce golf respiraient encore l’équilibre naturel , mais malheureusement plus pour longtemps.

 

Mon questionnement porte sur vos constructions futures et de vos plans de croissance, toujours, toujours plus.

Dans les médias, vous êtes dépeint comme l’entrepreneur de pointe, flamand et wallon, un exemple pour tout le monde et qui vaut une statue au centre de Durbuy.

Tant que l’entrepreneuriat aide et contribue à la restauration et la réservation de la nature et de la santé, à rendre notre environnement sain à nouveau, avec la pleine connaissance des faits, par des spécialistes amoureux de la nature, je n’ai aucune question .

Mais avec votre entreprise, je n’ai que des questions et des doutes.

Plus j’analyse Rome, le golf, Hotemme etc. plus, comme beaucoup d’autres, je suis frustré.

De nombreuses questions, des doutes, la colère et la honte (à votre place) surgissent.

Pourquoi?

Je ne comprends pas comment on peut se comporter avec autant d’arrogance, en Wallonie, où beaucoup de vos partenaires d’affaires soutiennent ouvertement le séparatisme et les intérêts flamands de droite.

Ces gens se moquent wallons et les étiquettent comme des paresseux ??

Il faut oser !

Là, devant nous, la pollution, la destruction des l’habitats naturels et vous, vous vous comportez irrespectueusement comme un empereur colonial?
Vous bénéficier de subventions grâce à Bourgeois et vous accusez le peuple wallon d’être des profiteurs ?

Je ne vous comprend pas Mr Coucke.

 

Dans votre parc d’aventure de Rome, vous vous moquez des règles environnementales.
Grâce à l’ingénierie administrative, le lobbyisme, les trucs éternels, le copinage pour mettre en place votre style, des constructions sombres afin de causer une confusion complète.
Vos nombreux avocats et économistes méritent bien leurs salaires!
Ils sont si intelligents que vous ne pouvez jamais être accusé de quoi que ce soit, n’est-ce pas?

En passant, le golf est situé dans la zone protégée de Geo Famenne, une bande de schiste calcaire, qui devrait protéger une faune et une flore de valeur exceptionnelle. Celui qui la viole est puni par la loi!
Mais ces lois n’existent pas pour vous .,?

 

Je pourrais continuer pendant des heures à énumérer ce qui est édulcoré et installé ici dans le Durbuy Wallon, nettoyé et artificialisé, construit et bétonné . Etc etc…. en un mot détruit par des gens pour qui seul l’argent compte.

Sans prendre en compte les intérêts de la population locale, ce qu’ils demandent, le respect de leur nature, des forêts, et de leur Culture.

 

Je réalise aussi, Mr Coucke, que ce n’est pas facile pour vous, que votre épouse et votre fille devraient jouer à “des concours de production des chalets», que vous voulez aider les demandeurs d’asile volontaires à trouver du travail, que vous voulez lutter contre le chômage en Flandre (Wallonie), que vous puisez dans toutes les sources de subventions, européennes et fédérales.

Le tout sous le credo que vous servez l’économie wallonne et reprenez l’impôt payé par les Flamands en Belgique.

 

Tandis que notre planète galope vers sa fin et que tous ceux qui s’en préoccupent sont insultés “d’extrémistes verts» par vous et vos amis d’affaires ?

 

Je réalise que mon style n’est pas très populaire, Marc.

Surtout, j’espère que l’essentiel s’y trouve, je suis concerné et me sens connecté par cette belle province du Luxembourg, un trésor, paradis de la biodiversité, bon air, sources, Nature Sauvage .

Mais pour combien de temps ?

J’en rêve : toute la province devient une grande réserve naturelle avec des lois strictes pour protéger tout ce qui est encore là.

Pas comme en Flandre où j’ai vu tout disparaître depuis 65 ans, mon âge.

Est-ce que c’est ce que tu veux Marc ? Pareil pour les Wallons ?

 

Il est temps de changer, Mr Coucke,

Je m’excuse pour mon style d’écriture peut-être brutal, mais je m’exprime et je parle ce que j’entends et vois.

Et je suis heureux et soulagé de pouvoir enfin l’écrire et d’espérer que vous puissiez le comprendre.

Merci d’avance de votre compréhension.

Bonne chance avec vos 6 années d’études en sciences de la vie.

 

Cordialement,


Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

11 − = 9